Infotehnoloogia õppelehekülg

Igaühel on võimalus õppida!

Portfoolio

E-portfoolio nupu alt leiate minu arengumapi, kus saate parema ülevaate minu tegemistest.

E-portfoolio

Viimased postitused

Oleme loonud Häädemeeste Keskkooli IT-tugigrupi õpilastest, kes on arvutialaste teadmiste ja oskustega abiks nii õpetajatele kui ka kaasõpilastele. IT-tugigrupi juhiks on sellel õppeaastal (2018/19) 8. klassi õpilane Henri Kaldas.

HITSA täiendkoolitusel osalemine

Osalesin 10.09 – 12.11.2019 HITSA täiendkoolitusel “Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted”. Koolituse eesmärgiks on anda juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt. Kursuse suurim kasum on oma materjaliga edasiminek ja tagasiside/soovitused[…]

Read more

DigiKiirendi koolitusprogramm

Osalesime Häädemeeste Keskkooli õpetajatega 05. juunil 2019 koolitusprogrammi DigiKiirendi lõpuüritusel, kus vaatasime tagasi meie koolipere digipädevuste arendamisele ja arengule – tuleb jätkata samas vaimus!DigiKiirendi programmi abil on astutud järgmised sammud:1)[…]

Read more

Asukoht