Infotehnoloogia õppelehekülg

Igaühel on võimalus õppida!

Portfoolio

Häädemeeste Keskkooli haridustehnoloog ning IT-õpetaja. Robootika ning HK Unicorn Squad huviringide juhendaja.

E-portfoolio nupu alt leiate minu arengumapi, kus saate parema ülevaate minu tegemistest.

E-portfoolioEnesetäiendamineLäbiviidud koolitused

Viimased postitused

Oleme loonud Häädemeeste Keskkooli IT-tugigrupi õpilastest, kes on arvutialaste teadmiste ja oskustega abiks nii õpetajatele kui ka kaasõpilastele. IT-tugigrupi juhiks on sellel õppeaastal (21/22) 11. klassi õpilane Henri Kaldas.

Meet and Code programmeerimiskoolitustel osalemine

Meet and Code rahvusvahelise kodeerimiskuu (oktoobrikuu) raames osalesid 2.-3. ja 5. klass ning IT-tugiõpilased kolmel programmeerimiskoolitusel. Õpiti looma ise arvutimänge nii plokkprogrammeerimise kui ka pythoni keele näol.

Read more

Häädemeeste Keskkool on ettevõtlik kool!

Häädemeeste Keskkool sai ametliku tunnustuse, et oleme ettevõtlik kool. Rõõm, et meie koolis õpib ja töötab palju ettevõtlikke inimesi!Ettevõtliku kooli standardi alusel hinnatakse kooli järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond,[…]

Read more

HITSA täiendkoolitusel osalemine

Osalesin 10.09 – 12.11.2019 HITSA täiendkoolitusel “Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted”. Koolituse eesmärgiks on anda juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt. Kursuse suurim kasum on oma materjaliga edasiminek ja tagasiside/soovitused[…]

Read more

Asukoht